VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti MARTIVA s.r.o., prevádzkovateľa internetového portálu pre donášku jedál umiestneného na adrese www.FAJNOTA.sk pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.FAJNOTA.sk. (ďalej „Všeobecné obchodné podmienky“) 

Základné informácie o prevádzkovateľovi

Internetový predaj jedál a nápojov (ďalej aj „internetový obchod“) na web stránke www.FAJNOTA.sk realizuje spoločnosť: 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

II. Objednávka a dodacie podmienky

III. Ceny tovaru a platobné podmienky

IV. Dodacie podmienky

V. Reklamácie tovaru a ich vybavovanie

VI. Vybavovanie sťažností a podnetov

VII. Alternatívne riešenie sporov

VIII. Odstúpenie od zmluvy

IX. Ochrana osobných údajov

X. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa